Atrakcje

Atrakcje

Przyjemności

Które czekają w Gościńcu

Na terenie Gościńca mają mają Państwo do dyspozycji:
świetlica z możliwością gry w tenisa stołowego
sala kominkowa,
boisko do siatkówki plażowej
miejsce na grilla i ognisko
tereny rekreacyjne,
zarybiony staw rybny z możliwością wędkowania
rowery, sprzęt do nordic walking, boisko do piłki nożnej
bilard, piłkarzyki
na skarpie wiata grillowa z widokiem na Jezioro Jaczno

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niektóre atrakcje w najbliższej okolicy

1

Suwalski Park Krajobrazowy

W 1976 r. na obszarze zagłębienia Szeszupy i terenach otaczających jezioro Hańcza utworzono Suwalski Park Krajobrazowy. Był wtedy pierwszym tego typu obszarem chronionym w Polsce. Powierzchnia Parku wynosi 6284 ha, w tym około 60% stanowią użytki rolne, 10% wody, 24% lasy i zadrzewienia, 4% tereny zabagnione, 2% pozostałe grunty. Na atrakcyjność krajobrazu Parku wpływa przewaga użytków rolnych. Duże otwarte przestrzenie doskonale odsłaniają niezwykle bogatą rzeźbę terenu. Na terenie Parku znajdują się 24 jeziora o powierzchni większej od 1 ha. Cały obszar znajduje się w dorzeczu Niemna, do którego doprowadzają wody dwie rzeki: Czarna Hańcza i Szeszupa.
Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Malesowiźnie–Turtulu.
Park leży na terenie Zielonych Płuc Polski oraz wchodzi w sieć obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jako Ostoja Suwalska.

 

Jezioro Hańcza

Na terenie Parku  jak i w całej okolicy znajduje się wiele pięknych zbiorników wodnych. Zalicz się do nich najgłębsze jezioro w Polsce oraz na całym Niżu środkowo-Europejskim – Jezioro Hańcza o głębokości około 109 m. Czysta i krystaliczna woda jeziora jest źródłem bogatej fauny. Znajdziemy tutaj takie rzadkie gatunki ryb jak sielawa, koza czy głowacz pręgopłetwy.

Kościół Św Anny w Smolnikach

Tereny  Smolnik i okolic należały przez wiele wiele lat do parafii w Wiżajnach. U schyłku XVIII wieku na wiejskim cmentarzu (nieomal naprzeciwko obecnego kościoła parafialnego) zbudowano drewnianą kaplicę cmentarną, która do dziś jest jedynym zabytkiem architektonicznym. Od roku 1911 w kaplicy odbywały się Msze Święte celebrowane przez księdza z Wiżajn.

Projekt budowy kościoła i oraz samodzielnej parafii smolnickiej powstał kilka lat później. W czerwcu 1919 roku powołano komitet organizacyjny parafii, następnie za kwotę 6000 srebrnych rubli carskich została zakupiona ziemia pod budowę świątyni i plebanii, a także na beneficjum (uposażenie) przyszłego proboszcza. 1 listopada 1919 r.  Biskup Sejneński Antoni Karaś powołał nową parafię w Smolnikach pod wezwanie św. Anny. W roku 1920 rozpoczęto budowę drewnianego kościoła na planie łacińskiego krzyża. Prace konstrukcyjne zakończono w roku 1924 zaś  ukończenie i  wyposażenie wnętrz nastąpiło dopiero w roku 1933.

Niestety, piękna drewniana świątynia, – ozdoba Smolnik, tak charakterystyczna dla Suwalszczyzny i dla sąsiedniej Litwy 20 kwietnia 1973 roku całkowicie spłonęła. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowej świątyni, tym razem murowanej. Jest obszerna, wygodna, oraz pełna jasnych barw.

Parafia smolnicka liczy sobie nieco ponad osiemset osób, ale latem liczba uczestników Mszy Świętej podwaja się i potraja.

Msze święte:

W Niedziele i święta 9.00 i 12.00  19.30(w sezonie)

W tygodniu 7.00

Szeszupa

Szeszupa jest największą rzeką Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ma ok. 296,6 km długości, ale tylko przez 24 km w górnym odcinku płynie w granicach Polski. Nazwa Szeszupa wywodzi się z litewskich słów šeši i upie, co oznacza sześć rzek.
Szeszupa wypływa ze źródlisk między wsiami Szeszupka i Turtul i kieruje się na północny wschód, w stronę Niemna. Na jej trasie jest kilka jezior: Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie i Postawelek.

Początkowo rzeka płynie w 500-metrowym zagłębieniu ograniczonym wysokimi, ponad 30-metrowymi stokami wysoczyzn Hańczy i Szurpił. Potężna dolina, niewspółmierna do wątłych rozmiarów rzeczki, łączy się przez ogromną bramę z jeszcze większą doliną Czarnej Hańczy. Dział wodny między obiema rzekami przebiega zaledwie 200 m od koryta Czarnej Hańczy, która w tym miejscu jest już sporą, bystrą rzeką podążającą na południe. Ale Szeszupa, zamiast kierować do niej swe wody, płynie w drugą stronę, na północny wschód.

Zagłębienie Szeszupy jest najpiękniejszym na Suwalszczyźnie przykładem krajobrazu z zespołem form martwego lodu. Zajmuje około 50 km2, a jego dno leży 40-70 m poniżej otaczającego go płaskowyżu, na którym znajdują się moreny czołowe, ozy, kemy i tarasy kemowe.

Szeszupa płynie leniwie dnem wielkiej doliny, klucząc wśród łąk i bagien. Wielokrotnie zmienia kierunek, przyjmuje wody kilku dopływów. Po pokonaniu przełomu koło wsi Udziejek przepływa przez kilka jezior. Zwężoną doliną toczy się przez Rutkę-Tartak, a potem znów szerokim zagłębieniem zmierza do Poszeszupia, gdzie wpływa do niej Wigra. 1,5 km dalej przekracza granicę. Po litewskiej stronie uchodzi do niej Szelmentka i kilka mniejszych rzek, dzięki czemu Szeszupa wpływa do Niemna jako rzeka wielkości Czarnej Hańczy.

Jezioro Szelment z wyciągiem narciarskim

Obecnie do dyspozycji narciarzy służą dwa równoległe wyciągi talerzykowe A i B o dł. 300 m i różnicy poziomów 60 m (o przepustowości po 800 osób/h). Czarna, bardzo trudna trasa z prawej strony ma ok. 400 m, ta z lewej jest nieco dłuższa i łagodniejsza. Wyciąg C ma dł. 270 m (55 m różnicy poziomów) i obsługuje dwie trasy czerwone: trudniejszą przy wyciągu, łatwiejsze zjazdy znajdują się na trasach okrężnych. Czwarty to najnowszy wyciąg D z dwoma czerwonymi trasami. Wyciąg E o dł. 370 m obsługuje trasę niebieską – średnio łatwą o dł. ok. 400 m. Natomiast wyciąg H jest przeznaczony dla korzystających ze snowpark’u. Początkujący narciarze mogą komfortowo podjechać 80-cio metrowym przenośnikiem taśmowym G i poćwiczyć na oślej łączce. Dla ułatwienia komunikacji między trasą w wąwozie nr 1, a podjazdami A i B ustawiono poziomy wyciąg F o długości 100 metrów. Wszystkie trasy są sztucznie naśnieżane, ratrakowane, a po zmroku oświetlone. Są również trasy dla biegających na nartach oraz naturalne lodowisko. Na terenie WOSiR-u znajduje się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oferująca 420 kompletów nart i 80 desek, 600 par butów, kije, kaski, …

 

GŁAZOWISKO BAŁCHANOWO

Rezerwat przyrody Głazowisko Bachanowo – geologiczno-krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 0,98 ha, objęty ochroną częściową, położony na Suwalszczyźnie (gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie), na południe od jeziora Hańcza, nieopodal wsi Bachanowo. Jest to obszar w widłach rzeki Czarna Hańcza i jej dopływu – strumienia Kozikówka, pokryty dużą ilością głazów narzutowych. Rezerwat utworzono zarządzeniem nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 (M.P. Nr 53, poz. 283).

 

Celem wprowadzenia ochrony rezerwatowej na tym obszarze jest zachowanie unikatowego głazowiska, prezentującego wyjątkowo naturalny krajobraz polodowcowy. Na małej powierzchni występuje skupisko ok. 10 000 głazów narzutowych o obwodach od 0,5 do 8 m. Położone są na 4 tarasach: w korycie rzeki, na dnie jej doliny, na tarasie ok. 10 m ponad lustrem wody Czarnej Hańczy oraz na powierzchni sandrowej – ok. 25 m ponad lustrem wody. Są to głównie głazy granitowe, granitognejsy, sjenity, gnejsy, piaskowce, wapienie, bazalty, ryolity, melafiry i porfiry.

 

Głazowisko powstało na skrzyżowaniu dwóch rynien lodowcowych. Głazy zostały przyniesione w to miejsce przez lodowiec ze Skandynawii wraz z masą gliny zwałowej. Zostały odsłonięte w wyniku wymycia gliny przez wody roztopowe lodowca.

 

Obecnie na głazach występują liczne gatunki porostów naskalnych i mchy – m.in. rzadki gatunek górski. Współcześnie teren rezerwatu wykorzystywany jest jako pastwisko.

Góra Cisowa

Góra Cisowa w Suwalskim Parku Krajobrazowym to doskonały punkt widokowy (256 m n.p.m.). Rozpościera się stąd piękna panorama na zagłębienie Szeszupy – niepowtarzalny krajobraz jeziora, łąki, torfowiska i wzniesieńterenu. Góra Cisowa w przeszłości kilkakrotnie zmieniała nazwę, przez co również do dziś jest znana pod nazwami: „Góra Gulbieniszkowska”, „Suwalska Fudżijama”, „Góra Sypana”. Ostatnia z wymienionych nazw jest związanaz legendą, zgodnie z którą Góra została usypana z ziemiwydobytej z miejsca, gdzie obecnie znajduje się Jezioro Kopane. Aktualna nazwa pochodzi od rosnącego niegdyś na szczycie góry potężnego cisa.

Wieża widokowa na Górze Leszczynowej w Przełomce nad jeziorem Hańcza

Zwana także Górą Kopcowa – punkt widokowy znajdujący się we wsi Przełomka na Suwalszczyźnie. Wysokość wynosi 271,93 m n.p.m. Wieża widokowa otwiera szeroką panoramę na jez. Hańcza. Bez niej widok byłby niemożliwy, bo sama góra jest porośnięta drzewami.

 

Współrzędne:   54°15’23″N   22°48’11″E

Wiadukty w Stańczykach

W południowej  Suwalszczyzny niewielkiej wiosce Stańczyki znajdziemy nie lada ciekawą atrakcję turystyczną, jaką są mosty w Stańczykach. Są one najwyższymi na linii i jednymi z najwyższych w Polsce. Ich pięcioprzęsłowa konstrukcja o równych 15m łukach, rozciąga się na długości 180 m i wysokości do 36,5 m, liczonej od powierzchni przepływającej pod nimi rzeki Błędzianki.

 

Rozmiary mostów oraz ich konstrukcja budzą podziw, a otoczenie i piękne widoki z góry napawają zachwytem. Nazywane poetycko „Wiaduktami Północy” lub „Akweduktami Puszczy Rominckiej”, dwa majestatyczne mosty, łudząco przypominają rzymskie akwedukty w Pont du Gard.

 

Specjalne atrakcje:

 

Wiadukty Północy są ulubionym miejscem entuzjastów sportów ekstremalnych – skoków bungy i wahadłowych. Jednak w ostatnim okresie wprowadzono oficjalny zakaz wariacji na linie ze względu na zły stan techniczny mostów.

 

Mosty należą do najwyższych w Polsce. Zostały zaprojektowane przez włoskich architektów, a wznieśli je Niemcy. Zaczęto je budować przed I wojną światową, a ukończono dopiero w 1926 r. Najpierw powstał most południowy (lata 1912-14, ukończony w 1917 r.), a później, w 1918 r. most północny. Obie budowle są względem siebie równoległe. Wiosną 1917 r. rozpoczęto budowę tzw. trzeciego korytarza transportowego z Chojnic przez Czersk, Smętowo, Kwidzyn, Prabuty, Myślice, Morąg, Ornetę, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Kętrzyn, Węgorzewo, Gołdap, Pobłędzie, Kalwarię do Olity na Litwie. Wybuch I wojny światowej i trudna sytuacja polityczna znacznie skomplikowała tę inwestycję. Wreszcie tor położono tylko na jednym z mostów a 1 października 1927 r. na całej trasie zaczęły kursować pociągi. Początkowo były to trzy pary pociągów osobowych. Jednak ze względu na duże zainteresowanie turystów, którzy licznie odwiedzali te tereny w soboty i niedziele uruchomiono czwartą parę. Okolice Błędzianki to atrakcyjne tereny także dla zjeżdżali wędkarzy, grzybiarzy, a zimą nawet narciarze. Na tej trasie kursowały również pociągi towarowe przewożące głównie drewno z okolicznych lasów. W latach 40. Wykorzystano je do transportu kamieni przeznaczonych na budowę kwatery Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży. Linia ostatecznie została rozebrana w 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej.

Platforma widokowa w Smolnikach

W Smolnikach znajdują się dwa punkty widokowe:

Punkt widokowy „U Pana Tadeusza” – platforma przed Smolnikami z widokiem na zespół jezior kleszczowickich.

„Punkt widokowy na ozie” na trasie ścieżki poznawczej wokół jeziora Jaczno. Niezagospodaro-wany punkt widokowy na jeziora Jaczno i Kamenduł, wykorzystujący naturalne uformowanie terenu.